1. Koso Rays zasvěcení (manuál)

Energie pro váš duchovní růst... (Koso Rays, Sokaisi Systém, Kofu, Christic Force)

1. Koso Rays zasvěcení (manuál)

Příspěvekod Violet.11 v 14. únor 2009, 0:10

KOSO RAYS
(KOSO PAPRSKY)
Tento systém je určen pro ty, kteří chtějí překročit hranice a zvyšovat duchovní úroveň Země, vědomých si, že transformace přichází skrze ně. Žádný z těchto paprsků KOSO RAYS nemá nic společného či souvisejícího s jakýmikoliv paprsky, které byli předtím na planetě Zemi používány. Toto není Reiki nebo jiný známý léčebný způsob. Všechny tyto energie NEMAJÍ ŽÁDNÉ SPOJENÍ s jakoukoliv dříve existující lidskou zkušeností. Tyto energie pomohou nastartovat velkou re-evoluci na Zemi. KOSO RAYS (Koso Paprsky) jsou chráněny ze Zdroje a proto tedy zasvěcení budou účinná jen pro ty s adekvátní duchovní úrovní, která může být považována za základ.
Koso RaysA je majetek Armand-Manuel Ratundu © 2005-2007 všechna práva vyhrazena.

(originál manuálu najdete na těchto stránkách -
Zasvěcení od Armanda - v češtině
- v angličtině

KOSO RAYS je volný duchovní systém určený pro duchovní vývoj naladění práce na DIY základě (Do It Yourself – udělej to sám pro sebe), naprosto osvobozený od jakýchkoli mistrů nebo jakýchkoli plateb. Kdokoli nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému nebo reprezentantem Koso Rays nebo účelu zakladatele. Koso Rays nemůže být chápano jako náhrada lékařského ošetření nebo léčby a byl vytvořen pro duchovní účely.
Toto je 3. verze Koso Rays manuálu, poslední aktuální. 5/2007.

KOSO RAYS je spirituální systém z jiné planety, zcela jiné, než je planeta Země nebo Gaia a původně z této planety pocházím. Tento systém nemá nic společného s Reiki nebo s jinými dosud na Zemi známými léčebnými systémy. Tento systém je mnohem silnější a má vyšší vibraci, než Reiki. Například jsou první dva paprsky každý sám o sobě 800x silnější, než Reiki. Tato energie pomůže navýšit spirituální úroveň planety. Poslechl jsem tuto potřebu, když jsem se rozhodl sdílet tyto energie na Zemi. Lidé jako já se někdy cítí, jako by sem nepatřili nebo se jim všechno zde zdá velmi cizí – i velmi známá místa a lidi. To je proto, že jsme Sémě hvězd a každý z nás sem přichází, aby naplnil důležité poslání během těchto kritických let. Tato planeta prochází důležitými změnami, které se dotknou každého z nás. Je čas pro Sémě hvězd a dělníky Světla, aby poznali své důležité poslání a naplnili jej zde. Temnota zde ztratila svá práva a temné síly, které udržovaly lidstvo po tisíce let v nevědomosti, ztrácejí kontrolu. Svět bude vidět jejich posledních zoufalé snahy. To povede k velkým změnám a rozložení sil a k obnovení spirituální rovnováhy. Každý z vás má nějaké poslání a někteří z vás si je uvědomují. Jiní je brzy naleznou a tyto energie nám všem pomohou najít svou spirituální cestu.

Naladění do KOSO RAYS je mocným nástrojem pro duchovní probuzení. Mnozí z vás možná budou vnímat zvláštní pocity nebo obrazy. Pravdou je, že budete transformováni. Jednou z kvalit tohoto zasvěcení je, že vás probudí a budete tím člověkem, kým skutečně jste a nabízí možnost se s tím vypořádat. Požádejte o vedení a když potkáte nějaké bytostí, jako ET nebo duchovní bytosti, jsou to vaši staří přátelé nebo mistři, kteří trpělivě čekali na vaše probuzení. Všechny hlavní velké duchovní bytosti strážící do nynějška tuto planetu jsou ochránci tohoto projektu. Je to skupinová práce ve vztahu k budoucnosti planety a proto se může stát, že se náhle objeví u mnoha z vás. Pozdravte je, jsou zde pro ochranu projektu a k zajištění jeho určení. Je to důležitý okamžik v lidských spirituálních dějinách a oni jsou rozhodnuti nedovolit narušení žádnými temnými silami. Chystáte se objevit svou novou budoucnost.

KOSO RAYS přicházejí od pokročilejší spirituální civilizace vesmíru. Jméno planety je Akoshaka a znamená „Bůh je nejblíže“ a patří ke dvanácté dimenzi. Jmenuji se Kosatoiso a jsem tam spirituálním vůdcem. Armand je moje ztělesnění na této planetě a to je ten důvod, proč jsem tyto energie obdržel. Je mou vůlí se o ně s tímto světem podělit a jsem oprávněn to učinit s ohledem na budoucnost této planety Země. Zmínil jsem se o potřebných základech, které jsou potřeba pro zasvěcení do Koso Rays, kvůli vysokým vibracím paprsků a samozřejmě jejich duchovní povaze. Koso Rays nemají žádné vzájemné působení s dalšími energiemi. Zmínil jsem se, že ne každý může přijmout toto zasvěcení, protože na této planetě je běžné, že špatní lidé ukrývají svoje pravé záměry za hezkými slovy. To může zmást některé lidi, ale ne Zdroj, z nějž Koso Rays přichází.

Zde je technika která ti dovolí odhalit, kdo se ukrývá za hezkými slovy nebo obrazy. Jednoduše jen otevřít čas a prostor, dimenze, ochrany, obrazy, projekce, energie, bloky, štíty nebo jakékoli překážky k Pravdivému srdci a dívat se do jedincova Pravdivého srdce (nějaké pokusy umístit obraz světla nebo jiný obraz před jejich srdcem k oklamání ostatních, který můžeme vidět) nebo můžeme použít Koso Stříbrný paprsek a dospět k Pravdivému srdci. Jestliže ještě nevidíte vaším třetím okem, projektuj sebe sama do jedincova Pravdivého Srdce. Jestliže najdete Pravdivé Srdce naplněné temnotou, něco úzkého nebo otevřeného jako tmavá propast ve spodní straně, musíš si být jistý, že ta osoba je úplně v temnotě. Většina oddaných temnotě někdy má vrchní stranu Pravdivého Srdce zablokovanou něčím velmi těžkým (to odpovídá zasvěcení temnotě), protože Boží světlo přichází z vrchní strany. V základu tito lidé nenávidí všechno přicházející ze světla bez ohledu na to, co by mohli říct, je nejlépe nevěřit jim! Oni pracují proti jakémukoliv zjevení Světla. Většinou si myslí, že nikdo nemůže vidět jejich pravé záměry, lstivě skryté za slovy nebo falešnými úsměvy. Najdete mnoho typů lidí, ale ti, kteří nesou světlo v jejich Pravdivém Srdci jsou ty pravé Děti Světla. Může to být pouze na vrchní straně Pravdivého Srdce odpovídající jejich vývoji, spirituálnímu úsilí nebo zasvěcení, ale zavedená pravda by měla nést světlo jako slunce, že září dokola všeho kolem Pravdivého Srdce. Teď prosím jděte nejprve hledat vaše pány Pravdivého Srdce, politici nebo jakékoli osoby, které máte rádi a dívejte se jsou-li Světelného nebo Temného Srdce a budete znát rozdíl. Koso Rays nemůže udělat žádnou škodu lidskému tělu nebo psychice jak milně tvrdí někteří „mistři“ do nynějška v Reiki. Není zde potřeba jakýchkoli odkladů mezi zasvěceními, jak všichni Reiki Mistři do teď vyučovali. Je jenom potřeba aby studenti rozuměli jak tyto energie pracují a určité oblasti jejich použití. Doporučuji maximálně 3 zasvěcení za den. Usazování energií, nebo přizpůsobování lidského těla novým vibracím, nesmysl který jste dříve slyšeli, je nyní pryč. Podle tohoto pravidla by mělo být lidské tělo okamžitě zničeno vysokým výkonem a frekvencí Koso Paprsků!

Lidé jsou prokazatelně často duchovně omezeni a zdá se, že si užívají vymývání mozků. To je hlavní
důvod, že mají požitek z televizních show a politiky! Ptal jsi se někdy sám sebe proč ten fantastický vývoj filmového průmyslu nebo kdo vlastní všechny ty filmové společnosti? Nebo kdo vlastní obrovské mediální společnosti (média) a jaká by mohla být jejich role? Proč gigantické sumy peněz jsou zapojeny do této oblasti? Víte, že v každém domě můžete najít televizní přijímač? CÍTIL JSI NĚKDY ŽE JSI MANIPULOVANÝ? Tyto energie přicházejí z jádra Zdroje a jaký Zdroj by místo léčivých spirituálních energií vytvořil smrtelné zbraně, které vás zraní, když je nevhodně použijete… omylem?

Toto je dualistické myšlení více podobné temnému středověku, kdy vše, čemu nerozuměli, bylo automaticky zakázáno a považováno za nebezpečné, ale toto se zdá být vyhovující pro mnoho lidí. Jen doba je jiná, ale metody zůstaly stejné. A toto smýšlení může být nalezeno dokonce i dnes u mnoha lidí nazývaných Reiki „mistři“, kteří používají vedení z příruček Mikao Usui dokonce i v 21 století. Nepozorují evoluci jako skutečnost. Skutečně pozorují evoluci, že již nepokračuje. Většina tak zvaných „mistrů“ jsou ovlivňováni dogmatismem a mají zájem držet monopol nad energiemi, které jim přinesou peníze.Protože KOSO RAYS spolupracují jen s těmi, kteří jsou dostatečně spirituálně daleko a chtějí pomoci zvýšit úroveň planety, není přítomnost těchto energií zde v této době náhodná. Každý jednotlivec, který přinese tyto energie, se bude samo transformovat a usnadní zde přítomnost těchto energií.

Tato planeta se vyvinula, i když lze říci, že to není jasně viditelné a ten proces dále pokračuje. My všichni zvedneme spirituální úroveň planety jednoduše tak, že zásobíme Matku Země touto dlouho očekávanou vibrací (energií). A také se můžeme vyhnout totální katastrofě, která by mohla vést k tomu, že se tato šestá civilizace bohužel nepovede, stejně jako Lemurie nebo Atlantida a tyto vibrace mohou zlo odzbrojit. A nyní přichází nejzajímavější část. Zřejmě ve vyšších dimenzích neexistují žádné symboly nebo náboženství, jen čistá láska a život skrze a v BOHU. Symboly se zde používají pro znázornění v našem omezeném třídimenzionálním vnímání a pro naši představivost, ale hlavně jako reprezentace nějaké skupiny a snaha dát účastníkům pocit důvěry v organizaci. Tento svět je plný symbolů, ale ne mnohé lásky. Podívej se například na křesťanský kříž. Jak si můžete představit, že se setkáme s další planetární civilizací a vysvětlíme jim naši hloupou víru v nebe nebo peklo?

Potřebujete více důvodů pro zjištění proč jsou lidé této planety tak primitivní nebo odcizení? Přemýšlel jsi někdy o náboženstvích jako o odcizení ducha? Myslel jsi si, že kněz nebo politik by tě řádně reprezentoval v kontaktu s jinou rasou? Televize nebo možná filmové hvězdy?

Přirozeně, KOSO RAYS fungují jednoduše mentálnějednoduše mysli a uvedeš je do činnosti. To je příští krok vývoje; skutečně je všechno ve vesmíru mentální. Je dostatečné jednoduché k jeho užití na nějaký paprsek myslet a použít ho. Pouhé plaché přemýšlení o paprscích je uvede v činnost a to je důvod, že vám připomínám vaše přání která plní. Tak to je, protože Koso Rays mohou následovat vaše skryté myšlenky. Váš mozek to bude dělat. Hleďte jak jednoduché to může být, jestliže se odvážíte použít váš mozek? Vaše duševní kapacita a vaše představivost může být ohraničena (je tvými hranicemi) – buďte si toho vědomi! V každém případě budete vedeni k pokrokovým změnám v mnoha oblastech vašeho života, ale ne bez vašeho úsilí. Staré vzory a energie budou zvolna mizet nebo budou jednoduše nahrazeny a také zvyklosti, kterých ses chtěl/a dávno zbavit, zmizí. Tato zasvěcení tě povedou ke tvému novému bytí, osvobozenému od mnohého nevhodného působení této takzvané civilizace, náboženství nebo politiky, chamtivé společnosti materialistických lidoopů. KOSO RAYS zahrnuje devět paprsků a každý vyžaduje jedno zasvěcení. Každý paprsek má hlavní použití, které je blíže popsáno. To nevylučuje jakékoliv jiné možnosti a jen ty se prakticky rozhodneš, jaké to jsou. Základním způsobem jsou navrženy pro to, jak je popsáno, ale na základě jejich neomezeného charakteru mohou být programovány pro jakoukoliv oblast, kterou si přeješ.

1. Modrý paprsek – léčivý paprsek. Poskytuje duchovní léčení ( Nabízí léčení v každé tebou zvolené oblasti. Používej jej k rozpuštění všeho, co zraňuje tvou svobodnou vůli. )

2. Zelený paprsek – esence života. Je určen k omlazení těla a ducha. Také léčí a výborně pomáhá při zotavení (uzdravení).

3. Žlutý paprsek – paprsek hojnosti. Pomáhá ve tvých plánech a ve všech oblastech tvého života.

4. Oranžový paprsek – vědomí vesmíru. Vyvíjí sílu a rychlost mozkové aktivity a myšlení.

5. Červený paprsek – paprsek bojovný. Nezná hranice a je vhodný pro ty, kteří bojují proti omezení.

6. Fialový paprsek – duchovní otevření. Rozšiřuje duchovní obzor.

7. Bílý paprsek – paprsek čisté Boží lásky. Čistí Ducha od každého znečištění.

8. Zlatý paprsek - permanentní spojení s Bohem - Vede přímo k Bohu!

9. Stříbrný paprsek - průzračnost, paprsek meziplanetárního cestování.


KOSO RAYS zasvěcení není prováděno nějakým člověkem jak mnoho dřívějších „mistrů“ tvrdilo o jejich zasvěceních. Systém jak je uveden zde, pracuje také v jiných dimenzích a prostředích.

Kdokoli si přeje být zasvěcený (naladěný) pouze musí o to požádat v mém zastoupení být zasvěcený a zasvěcení bude pokračovat za okamžik. Založeno na dohodě mezi mnou a Zdrojem, kdokoli žádající zasvěcení do Koso Rays v mém zastoupení (mým prostřednictvím), přijme jej automaticky, bez ohledu, kdy o to požádáš, ale samozřejmě toto bere do úvahy tvoje osobní předpoklady. Vy máte úplnou kontrolu nad zasvěceními, nikdy nebudete závislí na nějakém mistrovi nebo rozvrhu (plánování) a nikdo by neměl nebo nemůže chtít nějakou platbu za to, co je dáno volně a zdarma komukoli.

Přijetí zasvěcení je jednoduché a může být provedeno s a nebo bez meditace. Meditace je popsána zde:
Seďte pohodlně vzpřímeně se svislou páteří a soustřeďte se na dech. Nadechujte se a vydechujte dokud se to nebude dít automaticky. Pak zpomalte dýchání a zaměřte mysl na obraz něčeho pokojného a míruplného, jako je například květina nebo něco jiného co nebude rušit ducha (pro někoho bude příjemné soustředit se na svíčku, obraz by měl být ve 3D). Přemýšlej o této květině a pokus se vidět všechny její detaily, zatímco dýchání běží na pozadí. Tvoje mysl by měly být soustředěna jen na tento obraz, postup, který postupně odstraní jakékoli zbytkové myšlenky. Po dokončení této úrovně by jsi měl nechat obraz odejít a soustředit se jenom na prázdno! To je nejdůležitější část meditace a ještě teď se tam mohou objevovat ojedinělé fragmenty myšlenek. Zdá se, že tvůj mozek si užívá spousty věcí, zatímco ty si jich nejsi vědom, do té doby, než zavedeš disciplínu. To mohou být sugesce vyvolané televizí nebo medii?

Zaměřování by mělo být prováděno do té doby, dokud prázdnota nebude absolutní. To je část, která
vyžaduje silnou duševní kázeň a to je skutečná krása meditace. V jakémkoli stavu meditace můžete pro zasvěcení (trvá cca 30 minut) použít tuto afirmaci:
„Volám dolů na mne Koso Modrý (nebo jiný) paprsek zasvěcení od Armanda, dokud nebudu plně naladěn (zasvěcen)“

Použití Koso paprsků je neobyčejně jednoduché. Pouze projektujte jakýkoliv paprsek na účel, který potřebujete a ten program dokončí práci. Na příklad, v léčebných účelech můžete poslat modrý paprsek k buňkám postižené oblasti aby hojil a obnovil rovnováhu. Pak můžeš poslat zelený paprsek aby omladil buňky aby pracoval do té doby, dokud práce nebude dokončena.
V některých případech můžeš potřebovat soustředit koso paprsky na předmět (faktor násobení – zesílení bude určený tebou samotným – jako třeba x10 síla nebo x100 a nebo ještě více) a rogramovat Koso Rays (paprsky) dělat nějakou specifickou práci, dokud nebude ta práce dokončena.
V léčení je to velice důležité, eliminovat příčiny, které vyvolali nemoc (v mnoha případech zlomyslné entity). Buď si vědom, že nemoci mají vždy duchovní původ.

Zřejmě zdravý stav je synonymem se stavem vysokých vibrací! Nízký duchovní stav nebo duševní stav permanentně soustředěn na subjekty s nízkou vibrací bude šířit tyto nízké vibrace do celého systému, a ten se stane stavem status quo pro tento systém. To povede dříve či později k nerovnováze v systému. Prostředí na této planetě není moc přátelské a my jsme obklopeni hodně nízkými a nepřátelskými entitami a energiemi. Naše energetické pole se chová jako skafandr astronauta ochraňující nás od prostředí jako imunitní systém ochrany naše fyzické tělo od bakterií používáním protilátek. Tak dlouho, jako jsou vibrace celého systému nízké, zvláště po dlouhotrvající čas, energetické pole bude slabší a v některých oblastech může být oslabené dost na to, aby bylo zranitelné různou externí agresí. Tímto způsobem různé orgány mohou být ovlivňovány energiemi nebo entitami.

Dlouhotrvající vystavení těmto energetickým útočným faktorům způsobuje, že energetická forma (matice) bude zničena a zřejmě bude špatná funkce na fyzické úrovni. Brzo to povede k většímu rozkladu v buňkách a tkáních a nic nemůže žít za nepřítomnosti základní životní energie. Je zde úroveň nemoci, kde se léčitel pravidelně pokouší uzdravovat, ale oni léčí jenom efekty (důsledky), ale ne skutečné příčiny. Jestliže stupeň této choroby není úplně rozvinutý, léčitel může uspět. Jestliže pacient není léčen mentálně nebo duchovně a pokračuje ve špatných zlozvycích, které způsobily chorobu, dříve nebo později se choroba objeví znovu, možná na jiném místě nebo v jiné formě. V tomto případě jsou možná jenom dvě řešení: stálý dohled nad subjektem a léčitel by měl energeticky znovu naplňovat postižené oblasti a permanentně krmit energetické pole pacienta, nebo duchovně zvýšit (pozvednout) subjekt. První řešení nepřichází v úvahu kvůli pohledu kramy. Ve většině případů se ta osoba měla dozvědět nějaké životní lekce a v té chorobě mohl být následek odmítnutí. Jak můžete být užitečnější takové osobě? Léčením? Ano, ale jen v tom případě, že ta osoba převezme její životní lekce a jde podporovat svůj další duchovní vývoj.
Koso Rays mohou být použity jednotlivě a nebo najednou pouhým jejich posláním jich všech k subjektu ve svazku. V tomto případě potřebné frekvence pro váš záměr budou pracovat, Ale hlavní výhoda je, že se vyhnete ztrátě času hledáním zvláštního paprsku pro specifický účel. Stejným způsobem prosím pošlete Koso Rays planetě Zemi z mikro do makro úrovně a programujte je a by Zemi léčily a zvýšily její duchovní frekvenci. Můžete použít stejnou techniku na celou sluneční soustavu, která se také předpokládá vyvíjet spolu s planetou Zemí.

Cestování se Stříbrným paprskem by mělo být prováděno v meditativním stavu, pouze projektujte Stříbrný Paprsek od vás do subjektu zpět a nebo dopředu v čase. Tak bude otevřen koridor od vás k předmětu (subjektu), bez jakékoliv zásahu. Tímto způsobem by jsi měl najít své Mistry duchovního světa. Jen pošli Stříbrný paprsek přímo ke tvým Mistrům duchovního světa, i když je ještě neznáš, abys je poznal a založil kontakt, pak cestuj podél Paprsku a kontaktuj je.

Všechny tyto energie vás vezmou daleko za to, co jste nyní schopni vidět nebo předpovídat (tušit).
Experimentuj s každým z nich a likviduj jakékoliv ohraničení, která jsi sám na sebe vložil. Jak bude nejvíce možné ZASTAV MYŠLENÍ NEBO REAGOVÁNÍ VE VZORECH. Uvolni sám sebe od jakýchkoliv starých učení, dokonce i Reiki. Je tam mnoho falešných informací v starých technikách, dost, aby tě přesvědčili, že můžeš sotva něco dělat. Oni umístili hranice všem, jen aby tě zastavili ve vidění tebe jako Božského a že všechno je velice snadné a opravdové uvnitř tvé síly. Protože vy musíte opravdu změnit sílu. Nebudu tvrdit, že Reiki není dobrá, ale Reiki žalostně neuspěla pod silou některých Mistrů kteří totálně převrátili a zdogmatizovali systém, který bul určen k probuzení lidstva na začátku posledního století. Reiki byla počáteční platforma, ale pro ty, kteří chtějí překročit hranice je nedostatečná. Je čas udělat další kroky. Analogie nebo srovnávání Koso Rays s jinými energiemi je bezpředmětná. Je těžké srovnávat Koso Rays s čímkoliv doposud známým, kvůli jejich zcela různé povaze. Prosím, nepřizpůsobujte je omylem s jinými energiemi. Vezměte je jak jsou a experimentujte. Je věcí času, než vychytají vaše mouchy a uvolní vaše bloky a cokoli dalšího. Do té doby prosím buďte trpěliví, mějte víru a používejte často Koso Rays.

Koso Rays je platforma pro další transformační energetické systémy : Sokaisis Systém a Kofu zasvěcení.
"Namiřte přímo vzhůru a vystřelte výš, než je člověk schopen dohlédnout - až za hvězdy, tam, odkud ve skutečnosti pocházejí všechny sny." Linda Goodman
Uživatelský avatar
Violet.11
 
Příspěvky: 327
Registrován: 16. červen 2008, 0:51
Bydliště: Východní Čechy

Advertising program
Reklama
 

Zpět na Zasvěcení zdarma

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron